Servicii sociale și medicale

CRITERII DE SELECTIE PENTRU ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE SI MEDICALE

(altele decat cele decontate de Casa de Asigurări de Sănătate)

Interventii in domeniul dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale si medicale – activitatea 4

Persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  1. are domiciliul  in comunitatea  marginalizata sat Cheud, comuna Napradea, jud. Salaj (conform CI sau in fapt, conform declaratiei pe propria raspundere);
  2. doreste inscrierea in cadrul acestei activitati prin completarea unei cereri.

Documente  person
ale necesare pentru inscriere:
  • Copie carte de identitate parinte/parinti (valabila/e);
  • Copie carte de identitate copii (daca e cazul);
  • Copie/copii certificat de nastere pentru copil/copii;
  • Copie certificat de casatorie parinti;
  • Documente care sa ateste veniturile familiei.